ICC profily

Kde nájdem ICC profily?

Na stránke www.colorway.com si vyberte vhodný ICC profil podľa tlačiarne, fotografického papiera a atramentov.Dbajte na správny výber tlačiarne, atramentov a fotografického papiera. Vybraný profil si stiahnite do počítača.

Je možné vytvoriť vlastný ICC profil?

Ak nenájdete vhodný profil pre konkrétnu tlačiareň, fotografický papier a atramenty ColorWay, je možné vytvoriť nový ICC profil podľa požiadaviek.

Pre vytvorenie nového profilu je potrebné:

 • Stiahnnite softvér
 • Rozbalite .rar archív
 • Otvorte program Adobe Color Printer utility.
 • Vyberte možnosť „Print/tlačiť“ a zvoľte požadovanú tlačiareň
 • Program si od Vás vyžiada obrázok formátu .tiff, vyberte ho zo zložky A4 alebo 10x15
 • Pre formát A4 1x , obrázok .tiff je umiestený v priečinku s názvom A4.
 • Pre formát 10x15 3x, obrázky .tiff sú umiestnené v priečinku s názvom 10x15

s1 s2

Nastavenie pre Epson tlačiarne:

 1. Choďte na záložku „Hlavné/Main“
 2. Vyberte požadovaný typ papiera : „Typ média/Media Type“ (Matte,Glossy Photo Paper...)
 3. V nastaveniach kvality vyberte možnosť „Best Photo“
 4. Prejdite na záložku “Pokročilé/Advanced“
 5. V časti „Správa farieb/Color Management“ vyberte možnosť „ICM“ a odfajknite možnosť „Vypnuté/OFF(no color adjustment)“
 6. Taktiež odfajknite možnosť „Vysoká rýchlosť/High Speed“ v časti „Print Options“
 7. Zmeny potvrďte tlačidlom „OK"

e1 e2 e3

e4 e5

Nastavenie pre Canon tlačiarne:

 1. Vyberte veľkosť papiera
 2. V preferenciách tlače vyberte záložku „Hlavné/Main“
 3. Vyberte požadovaný typ papiera : „Typ média/Media Type“ (Matte,Glossy Photo Paper...)
 4. Nastavte kvalitu tlače na najvyššiu: „Vysoká/High“
 5. V „Farba/Intenzita-Color/Intensity“ vyberte možnosť „Manuálne/Manual“
 6. Kliknite na „Nastaviť/Set...“ v karte „Zhoda/Matching“ vyberte možnosť „Žiadny/None“
 7. Potvrdťe tlačidlom „OK“

c1 c2

c3 c4

Vytlačený obrázok je potrebné nechať niekoľko hodín schnúť , následne zabaliť najlepšie do kartónového alebo iného pevného obalu, vložiť do obálky  a doručiť k nám.

Upozornenie: Je nutné tlačiť na identický fotografický papier s rovnakým atramentom, pre aký chcete ICC profil vytvoriť a v budúcnosti používať. Profil je možné vytvoriť iba pri používaní fotografického papiera a atramentov ColorWay.

 Ako použiť vytvorený ICC profil?

Ak už profil máte, je potrebné ho priradiť k požadovanej tlačiarni. ICC profil skopírujte do zložky C: Windows/System32/Spool/Drivers/Color . Pri rôznych operačných systémoch cesta k zložke môže byť mierne odlišná.

 1. Vyberte požadovanú tlačiareň v ovládacích paneloch a otvorte ich „Options/Nastavenia“.
 2. V otvorenom okne stlačte „Správa farieb/Color Management“
 3. Odfajknúť možnosť“Použiť moje nastavenia pre toto zariadenie/Use my settings for this device“
 4. Vyberte možnosť „Pridať.../Add...“
 5. V zozname ICC profilov nájdite požadovaný ICC profil, ktorý chcete pridať do zoznamu. Stlačte tlačidlo „OK“
 6. Zo zoznamu vyberte ICC profil a kliknite na možnosť „Nastaviť ako predvolený profil/Set as a default profile“

Nastavenie ICC pre Canon tlačiarne:

 1. Vyberte veľkosť papiera
 2. V preferenciách tlače vyberte záložku „Hlavné/Main“
 3. Vyberte požadovaný typ papiera : „Typ média/Media Type“ (Matte,Glossy Photo Paper...)
 4. Nastavte kvalitu tlače na najvyššiu: „Vysoká/High“
 5. V „Farba/Intenzita-Color/Intensity“ vyberte možnosť „Manuálne/Manual“
 6. Kliknite na „Nastaviť/Set...“ v karte „Zhoda/Matching“ vyberte možnosť „Žiadny/None“
 7. Potvrdťe tlačidlom „OK“

Nastavenie ICC pre Epson tlačiarne:

 1. Choďte na záložku „Hlavné/Main“
 2. Vyberte požadovaný typ papiera : „Typ média/Media Type“ (Matte,Glossy Photo Paper...)
 3. V nastaveniach kvality vyberte možnosť „Best Photo“
 4. Prejdite na záložku “Pokročilé/Advanced“
 5. V časti „Správa farieb/Color Management“ vyberte možnosť „ICM“ a odfajknite možnosť „Vypnuté/OFF(no color adjustment)“
 6. Taktiež odfajknite možnosť „Vysoká rýchlosť/High Speed“ v časti „Print Options“
 7. Zmeny potvrďte tlačidlom „OK“

Po prevedení týchto nastavení je možné tlačiť naplno zvoleným ICC profilom.