KONTAKTY

 Prevádzkovateľ internetového obchodu (fakturačná adresa):

Capital System s.r.o.
Bratislavská 35j/2558
93101 Šamorín

IČO: 46320822
IČ DPH: SK2023338834
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri:75612/B

Číslo účtu:  1366669002/1111
            IBAN:  SK27 1111 0000 0013 6666 9002
SWIFT:  UNCRSKBX
(UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)
 
telefonický kontakt: +421 948 167 700
skype: podpora_colorway
pracovná doba:  Po-Pa  8:00 - 16:30 hod.
 
Pre kontaktovanie môžete využiť aj kontaktný formulár.