Poistenie zodpovednosti za škodu

Nekašleme na Vás!  Za kvalitou našich tonerov si stojíme a spoliehame sa na ňu. Avšak pre každý prípad máme uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu.

Čo to znamená pre zákazníkov?

Je to jednoduché. Ak by sa preukázateľne stalo, že sa kvôli tonerovej kazete ColorWay (alebo aj iný produktom značky ColorWay) poškodí tlačiareň zákazníka, uhradíme náklady na jej opravu, resp. úhradu spôsobenej škody až do výšky 250 tisíc €.